Open positions

Elektroniikkasuunnittelija / Sulautettujen järjestelmien asiantuntija

Skunk Developments Oy on 2009 perustettu elektroniikan ja laitesuunnittelun tuotekehitysyritys, joka tar­joaa asiakkailleen monipuolisia palveluita niin elektroniikan, mekaniikan kuin optiikan alalla. Elo­kuus­ta 2017 olemme olleet osa LINK Design and Development Oy:tä. Teemme vaa­tivia kehityshank­keita no­peas­ti ja kustannustehokkaasti turhaa byrokratiaa välttäen. Työn ku­vaan kuuluu mm. ongel­man ratkaisua, ideointia, suunnittelua (elektroniikka, mekaniikka, ohjauk­set, laite), ohjelmointia, laite­rakentamista, tes­taus­ta ja dokumentointia. Skunkin asiak­kailla on usein keksintö tai uusinta tekniikkaa, jota on tarvetta ke­hit­tää tai tuotteistaa. Asiakkaiden koko vaihtelee start-upeista isoihin yrityksiin. Tar­jottu työ on kokoaikai­nen ja työsuhde on vakituinen.

Osaaminen

 • Kokemusta elektroniikkasuunnittelusta (digitaali ja analogia) ja rakentamisesta sekä sulau­tettujen järjestelmien ohjelmoinnista C-kielellä resursseiltaan rajoitetuissa ympäris­töissä (’Bare Metal’)
 • Osaa ideoida, suunnitella, rakentaa, testata ja dokumentoida elektroniikkaa, mekaanisia laitteita, kotelointeja, anturointeja, mittausjärjestelyjä – tätä tehdään tiimissä ja itsenäisesti
 • Kokemusta projektityöstä sekä tuntilaskutettavasta työstä
 • Työkaluja: Oskilloskooppi, yleismittari, spektrianalysaattori, funktiogeneraattori, spektro­metri, PC, kolvi, jyrsin, käsityökalut
 • Ohjelmistoja: Cadsoft Eagle, Codevision AVR, Octave, Labview
 • Sähköpätevyys 2 ja kyky toimia sähkötyön johtajana
 • Laiterakennuksen harrastuneisuus lasketaan eduksi samoin kuin ymmärrys tuotekehitys­kaaresta ja sen vaiheista ideasta tuotteeksi

Ominaisuudet

 • Oma-aloitteinen, mutta ei pelkää pyytää apua jos jää jumiin
 • Haluaa ymmärtää miksi jokin toimii ja kyseenalaistaa rakentavasti
 • Osaa asettua asiakkaan saappaisiin ja ymmärtää mikä on asiakkaalle tärkeää
 • Pitää konkreettisesta tekemisestä, protoilusta ja rakentamisesta
 • Tekee työtä tiimissä yhteisen päämäärän tavoittamiseksi
 • Sujuva kommunikointi asiakkaiden kanssa, asiakasrajapinnassa toimiminen
 • Kykenee tuottamaan tuotemäärittelyn asiakkaan esittämien toimintavaatimusten pohjalta
 • Pystyy aloittamaan suunnittelun ilman tarkkoja speksejä osittaisen tiedon varassa
 • Aktiivinen ote työntekoon, ratkaisukeskeisyys

Kiinnostuitko – tässä syitä hakea tiimimme jäseneksi

 • Avoin innovointi, uusien asioiden oppiminen, laaja-alainen ja monitieteellinen verkosto
 • Mahdollisuus olla mukana tulevaisuuden menestystarinoiden kehityksessä
 • Skunk kannustaa ja tukee henkilöstönsä oppimista koulutusmateriaalihankinnoilla
 • Katso skunk.fi ja www.linkdesign.fi esimerkkejä projekteistamme

Lisätietoja ja hakemuksen jättö:

Erkki.Seppalainen@skunk.fi, 040 768 7591                          Jätä hakemus ja CV 3.12.2017 mennessä

LINK Design and Development Oy on Espoon Otaniemessä kansainvälisesti toimiva suomalainen tuote- ja palvelukehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme kehittämään uutta liiketoimin­taa ja kilpailukykyä käyttäjälähtöisellä suunnittelulla ja laaja-alaisella muotoiluosaamisella. Toiminta-ajatuksemme perustuu osaamisen oikea-aikaiseen yhdistämiseen – integroituun kehitykseen. LINK:iin kuuluvat Foller Oy sekä Skunk Development Oy. LINKillä työskentelee tällä hetkellä 40 tuote- ja palvelusuunnittelun asiantuntijaa.